Termal Turizm

Thermal Tourism in Turkey

Termal Turizm

Yıllardan beri süregelen “Sudan gelen şifa” nın günümüzde yabancı hastaların tedavisinde de kullanılmasıdır. Su kaynaklarının insanlık tarihinde önemli bir yeri bulunmaktadır. Nitekim ilk çağlardan beri yerleşim yeri seçiminde önemli bir kriter olmuş, içme suyu, kullanma suyu ve şifalı su olarak bu kaynaklardan yararlanılmıştır.

Termal Turizm; Modern anlayışta sağlık hizmeti hastalıktan kurtulmaktan çok sağlıklılık halinin devamlılığının sağlanması üzerine odaklanmıştır. Bu değişim hastalıklara ve tedaviye odaklanmış olan sağlık politikalarını “iyilik halinin devamı” yönünde değiştirmiştir. Alternatif turizm türlerinden biri olan termal turizm, kişilerin deniz, kum, güneş üçlemesine ek olarak tercih ettiği “sağlıklı yaşam için su” temasından yola çıkılarak hizmet sektörünün önde gelen tercihlerinden olmayı başarmıştır. Termal turizmi tercih yaşları 25-75 yaş arası olmasından dolayı, farklı tedavi yöntemleri de ortaya çıkmıştır. Genç ve orta yaşın ihtiyaçları da farklı alanları oluşturmuştur. Bunlara örnek olarak tamamlayıcı tedaviler kapsamında şunları saymamız mümkündür:

• Egzersiz Tedavi
• Masaj
• Balneo Terapi
• Hidroterapi
• Termal Kür

Özellikle sanayileşmenin yoğun olarak yaşandığı ülkelerde insanlar, sağlıklarını koruma, sağlıklı olma, nitelikli zaman geçirme, farklı aktiviteler de bulunma amacıyla termal turizm faaliyetlerine katılmaktadırlar. Türkiye coğrafi olarak dünyanın en önemli jeotermal kuşağı üzerinde yer almaktadır. Konumu nedeniyle doğal termal su kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından değerlendirildiğinde Avrupa’da birinci ülke olurken, dünya da ilk yedi ülke arasına girmektedir.

Türkiye'de Termal Turizm Olanakları

Termal turizmin sağladığı olanaklardan en önemlisi 12 ay turizm yapma imkanının olmasıdır. Farklı yaş gruplarına hitap etmesi ve çeşitlendirilmesinden dolayı doluluk oranları yüksektir. Turizmin yılın büyük bölümlerinde belirli bölgelerde yoğunlaşmasından farklı olarak, yaz turizminin fazla yaygın olmadığı bölgelerde de dengeli şekilde dağılmaktadır. Harcanan zamanın hem keyifli geçmesi hem de iyileşmenin görülmesi de termal turizmi cazip kılmaktadır.

MTA verilerine göre Türkiye’de sıcaklıkları 20ºC ile 110ºC arasında değişen saniyelik debileri ise 2 ile 500 litre arasında değişebilen 1500 civarında doğal termal su kaynağı bulunmaktadır Ülkemizin kullanılabilir doğal termal su kaynakların sıcaklık değerleri ve debileri göz önüne alındığında 700.000 yatağı aşacak boyutlarda termal sağlık turizmi kapasitesi olduğu görülmektedir.

Dünyada Termal Turizm

Termal turizm dünyada yaygın olarak kullanılan alternatif ilaçlardan biridir. Örneğin: Afrika, Mısır ve Madagaskar’da sıcak suların din ve sağlık için kullanıldığı Tevrat’tan öğrenilir. Modern tıbbın kurucusu olan Hipokrat, doğal kaynaklarla tedavinin özünü açıklayan ilk bilim adamıdır. Romalılar sıcak su kaynaklarını savaş sonrası tedavi ve spor için değerlendirdiler. Bu bilgiler çerçevesinde değerlendirildiğinde, farklı ülkelerdeki farklı kültürlerden kaynaklanan ancak aynı noktada birleşen termal turizmin yapısının olduğu görülmektedir. Geçmişten gelen din, bilim, tıp ve kültürel anlayış, medikal turizmin yıllardır vazgeçilmez bir tedavi yöntemi olmasında önemli faktörler olmuştur.

Termal Turizm 1
KIZILCAHAMAM
Termal Turizm 2
HAYMANA